partner in redactie en communicatie

Blogs

Op deze pagina kunt u een aantal voorbeelden lezen van de columns die ik de afgelopen jaren heb geschreven in Security Management en Brandveilig.com. Meer voorbeelden kunt u lezen op de websites van deze bladen.


100 (!) soorten veiligheid

Soms is het jammer dat ik in deze column over security onderwerpen moet schrijven. Begrijp mij goed, schrijven over beveiliging, cameratoezicht, of cybersecurity geeft meer dan genoeg mogelijkheden en voldoening. Tegelijkertijd beperkt het mij, zeker als er zoveel interessante discussies voorbijkomen in de actualiteit.

Neem bijvoorbeeld de vraag of ‘we’ Griekenland nu wel of niet de resterende ruim 7 miljard euro van het noodpakket moeten toeschuiven en ook de komende jaren met wat extra euro’s overeind moeten houden. Daarover kan ik hier niet schrijven.

En wat te denken van een zaak van meer nationaal belang, namelijk de vraag of Guus Hiddink kan aanblijven als bondscoach van het Nederlands elftal na een serie dramatische wedstrijden. Of is hij als 67-jarige inmiddels over zijn houdbaarheidsdatum en wordt het nu echt tijd dat een young professional het stokje overneemt? Mijn vingers jeuken om hierover een stukje te schrijven, maar dat kan niet.

Zoals ik ook niets kan schrijven over zichzelf verrijkende bankiers, die vinden dat ze best een tonnetje extra mogen verdienen om te voorkomen dat ze anders naar Londen moeten verhuizen waar die bedragen – en hoger – wel worden betaald. Tja, volgens mij zou je daar al zitten, als je echt zo goed bent. Zoiets zou ik dan schrijven, maar dat kan niet op deze plek.

Hoewel, als ik erover nadenk zit in al deze onderwerpen toch ook wel een aspect dat in Security Management past. In geval van Griekenland speelt een geopolitiek veiligheidsprobleem, gezien de flirt van Alexis Tsipras met Rusland. En kennen we in het security werkveld ook niet de discussie over senior en young professionals, zoals die rondom Oranje speelt. Of wat te denken van een onderwerp als (gebrek aan) integriteit (van topmanagers), en de impact ervan op de rest van de organisatie en daarmee ook  op security. Met de aanstaande zomervakantie zie ik de berichtjes alweer verschijnen van frauderende medewerkers die de suikerzakjes van de baas inslaan voor op de camping.

Goed beschouwd raakt veiligheid aan veel aspecten van het leven. En eigenlijk wist ik dat ook wel, want een paar jaar geleden heb ik meegewerkt aan een boek over 100 jaar veiligheid en hebben we als redactie een lijst opgesteld van 100 (!) soorten veiligheid. Betekent dit nu dat ik mijn grenzen voor toekomstige columns heb verbreed? Wees gerust, ik zal mij blijven beperken tot security onderwerpen. Immers, met de verbreding – total convergence – van security kan ik ruimschoots uit de voeten. En als u 9 juni a.s. naar het ASIS security Management Congres in Nijkerk komt, kunt u dat ook zelf constateren.

       

Arjen de Kort, Security Management 5 / 2015  


Vergrijzing

Nederland vergrijst. Ongetwijfeld is dit geen nieuws voor u. Immers, kijk om u heen - of in de spiegel - en u ziet de grijze medemens, al dan niet achter rollator of in scootmobiel.

En de komende decennia zal het aantal 65-plussers verder toenemen tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen rond 2040. De komende jaren zal vooral het aandeel 65-79-jarigen sterk stijgen en vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). In 2040 is naar schatting 26 procent van de bevolking 65-plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar. (Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid / RIVM.)

Is dit nu goed of slecht nieuws? Oordeelt u zelf op basis van wat ‘koppen’ uit het nieuws: ‘Autobranche vaart wel bij vergrijzing’, ‘Vergrijzing zorgt voor hogere AOW-uitgaven’, ‘Vergrijzing dempt economische groei’, ‘Nederland hardst getroffen door vergrijzing’, ‘Brandveiligheid ouderen grote zorg’.

De laatste kop staat boven een recent bericht naar aanleiding van het begin januari door de Brandweeracademie gepubliceerde rapport met oplossingsrichtingen om gewonden en doden als gevolg van een woningbrand bij ouderen te voorkomen. Want al langere tijd is bekend dat ouderen (65-plussers) een kwetsbare groep mensen zijn bij brand. Uit eerder onderzoek blijkt dat er onder 65-plussers ruim 2,5 keer zoveel doden vallen dan bij mensen jonger dan 65 jaar. Met een vergrijzende bevolking is de logische verwachting dat als er niets wordt gedaan het aantal brandslachtoffers onder ouderen zal toenemen.

De in het rapport gepresenteerde oplossingsrichtingen zijn onder te verdelen in drie categorieën: (1) Voorlichting aan 65-plussers over het voorkomen van brand en de mogelijkheden tot ontvluchting. (2) Aanscherping van wet- en regelgeving voor de specifieke doelgroep ouderen: zij zijn bij brand vaker sterk verminderd zelfredzaam. (3) Toepassen van technische voorzieningen om brand te voorkomen of zodanig te beperken dat 65-plussers voldoende tijd hebben zichzelf in veiligheid te brengen of door anderen in veiligheid gebracht te worden.

Dat dit geen kwaad kan, bleek uit het Journaal-item naar aanleiding van de publicatie van het rapport. De reporter was ‘op locatie’ en volgde een hoogbejaarde vrouw in haar woonomgeving. Zij vertelde dat zij “uit laksheid” nog geen rookmelder had laten monteren. Maar gelukkig had zij wel nagedacht over een vluchtweg. Trots gaf zij een demonstratie: met een wankel keukentrapje zou zij via het raam uit haar woonkamer klimmen richting een onderliggend dakterras, klaar om gered te worden. Ziet u het voor u in geval van een brand? Op de website van de NOS kunt u het item nog terugvinden. Hagen c.s. hebben een stevige uitdaging in 2016.

       

Arjen de Kort, Brandveilig.com 1 / 2016 


Rijk, gelukkig en veilig

Ik ben gek op leuke lijstjes. Waarschijnlijk heb ik die afwijking overgehouden aan mijn jonge jaren, toen ik op donderdagmiddag altijd als een van de eersten uit mijn klas dat gedrukte exemplaar van roemruchte Top 40 wilde hebben. Wie stond er op nummer 1? Wat was de nieuwe alarmschijf? En hoe zag de Album Top 10 eruit? Dat waren zo’n beetje de wereldproblemen die mij toen – we hebben het dan over de jaren zeventig van de vorige eeuw – bezighielden.

In de daaropvolgende jaren ontdekten de media de populariteit van ‘lijstjes’. Tot mijn genoegen mag ik wel zeggen. En ik ben zeker niet de enige die opveert bij de aankondiging van de Top 5 bestverkochte auto’s (staat mijn model er ook in…?), de nieuwe Quote 500 (staan er dit keer wel bekenden van mij in…?), of de Top 10 sexy mannen/vrouwen 2018 (doorhalen wat niet van toepassing is…!).

Zelf maak ik mij al een aantal jaren schuldig aan het opstellen van de Top 10 omzet particuliere beveiligingsorganisaties. En mocht u net als ik er ook geen genoeg van kunnen krijgen, gelukkig zijn er verschillende websites met eindeloze overzichten zoals bijvoorbeeld www.alletop10lijstjes.nl.

Lijstjes die elk jaar weer hoog scoren in de publiciteit zijn die van de gelukkigste en de rijkste landen ter wereld. Niet in de laatste plaats, omdat Nederland het daarin goed doet. Zo staan we in het VN overzicht van de gelukkigste landen 2018 op de zesde plaats. En in het IMF overzicht van rijkste landen nemen we dit jaar een fraaie 14e plaats in.

Lastiger is om te achterhalen hoe goed Nederland het doet als het gaat om veiligheid. In de Top 15 Veiligste landen ter wereld van Gallup over 2018 staat Nederland 14e, in de Global Peace Index van het Institute for Economics and Peace nemen we een 19e plaats in.

Maar volgens mij kunnen die laatste lijstjes de prullenbak in en zullen we in de nieuwe overzichten om in Top 40 termen te blijven met stip stijgen naar de Top 10. Immers, in de afgelopen weken hebben de inlichtingendiensten AIVD en MIVD met het verijdelen van én een terreuraanslag op een groot evenement én een Russische hack op de OPCW in Den Haag aangetoond dat we toch eigenlijk in een van de veiligste landen van in elk geval Europa leven. 

Arjen de Kort, Security Management november 2018

 

Ze kunnen niet zonder elkaar

Met enige regelmaat besteed ik aandacht aan het thema safety & security. En even zo vaak moet ik uitleggen waarom dat – volgens mij – nodig is. Hetzelfde gebeurde mij toen ik enkele jaren geleden meende dat de securitymanager kennis moest nemen van de onderwerpen informatiebeveiliging en cybersecurity. Die discussie hoef ik inmiddels niet meer te voeren.

Waarom is dit bij het thema safety & security dan nog steeds wel het geval? Dat is toch vreemd, te meer daar vanuit wetenschappelijke hoek er continu op wordt gewezen dat safety en security al lang geen gescheiden vakgebieden meer zijn en de twee domeinen steeds meer verweven raken. Vorig jaar was het professor Genserik Reniers die dit onderbouwde en dit keer is het zijn collega Pieter van Gelder (hoogleraar Safety & Security Science aan de TU Delft) die in een zeer lezenswaardig interview de recente ontwikkelingen schetst. De Delftse professor stelt zelfs dat security meer moet worden beschouwd als integraal onderdeel van het safetybeleid. Zo’n integrale benadering van safety en security vraagt volgens hem om een zo breed mogelijke bundeling van kennis en expertise uit overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Binnen Nederland maar ook internationaal.

Maar ben je als securitymanager nog steeds van mening dat die wetenschappers niet begrijpen hoe de dagelijkse realiteit in elkaar zit, lees dan het artikel ‘Safety én security, of is het versus?’. Daarin wordt op beeldende wijze geschetst waarom safety en security niet zonder elkaar kunnen. “Beschouw security als de paraplu, waaronder je kunt schuilen tegen de regen. En zie safety als belang om warm en droog te blijven. Security is de waarborg dat safety zo constant mogelijk kan blijven functioneren.”

Vaste columnist Civis Sollicitus introduceert in zijn nieuwste bijdrage het begrip safcurity: dé ultieme combinatie van safety en security. Wie weet komt het ooit zover. En mocht dat zo zijn, dan draag ik hem voor als hoogleraar voor deze leerstoel.

Arjen de Kort, Security Management mei 2019